Hãng Google đã chính thức công bố danh sách những nước mới được hỗ trợ mua các ứng dụng trên khó ứng dụng Android Market. Phương châm mới của Google dành cho Android Market là "Nhiều nước hơn, nhiều người bán hơn và nhiều người mua hơn". Theo đó kể từ ngày hôm nay, Google sẽ cho phép thêm những nhà phát triển ứng dụng từ 20 quốc gia có thể đăng bán ứng dụng và trong 2 tuần tới sẽ có thêm 18 quốc gia khác được phép mua ứng dụng.

Cụ thể đến ngày hôm nay thì những nhà phát triển ứng dụng từ 29 quốc gia sau đây sẽ được phép đăng bán ứng dụng của mình. Rất tiếc những nhà phát triển ứng dụng của Viet Nam vẫn chưa được phép bán các ứng dụng. Danh sách này bao gồm 9 nước củ và 20 nước mới : Argentina, Australia, Belgium, Brazil, Canada, Denmark, Finland, Hong Kong, Ireland, Israel, Mexico, New Zealand, Norway, Portugal, Russia, Singapore, South Korea, Sweden, Switzerland và Taiwan.

Kho ứng dụng Android Market sẽ hỗ trợ người dùng tại 32 quốc gia được phép mua các ứng dụng tại đây, mới bổ sung thêm Argentina, Belgium, Brazil, Czech Republic, Denmark, Finland, Hong Kong, India, Ireland, Israel, Mexico, Norway, Poland, Portugal, Russia, Singapore, Sweden, và Taiwan.

Google khuyến cáo những nhà phát triển ứng dụng có các phần mềm đang bán trên kho ứng dụng này nên bổ sung thêm các quốc gia mới hỗ trợ được phép mua. Tuy nhiên, nếu bạn đã chọn bán các ứng dụng là "All Locations" thì Google sẽ tự động thêm các quốc gia mới này vào danh sách bán hàng của bạn. Còn nếu bạn chọn từng quốc gia thì hãy nên vào bổ sung thêm danh sách.

Link chi tiết : http://android-developers.blogspot.c...re-buyers.html
Tham khảo: Google
Chủ đề tương tự: