Tạp chí PCWorld đã tiến hành 1 cuộc kiểm tra tốc độ trên 6 trình duyệt web dành cho hệ điều hành Android. Kết quả cho thấy trình duyệt web Skyfire 2.0 đã đứng đầu bản khi chỉ cần đến 8 giây đã load xong trang web mới. Kế đến là 2 trình duyệt web Opera mini và trình duyệt web của Android 2.2 với tốc độ load web lần lượt là 11.4 và 11.3 giây. Dolphim HD và trình duyệt web Android 2.1 có tốc độ load đứng hàng kế tiếp tiếp. Trong khi đó phiên bản Alpha trình duyệt web Fennec của Mozzila đã đứng cuối bản với thời gian load chậm nhất.

Tuy nhiên, sau khi đã lưu cache thì trình duyệt web của Opera đã vưng lên đứng đầu bản với thời gian load trung bình là 6.4 giây. Trình duyệt web Android 2.1, 2.2 và Skyfire đứng thức hạng tiếp theo. Fennec hiễn nhiên vẫn đứng cuối bản. Đây rỏ rằng không phải là tin tốt cho Mozzila.

Tất cả điều được test trên điện thoại Motorola Droid X sử dụng hệ điều hành Android 2.2. Ngoại trừ Fennec được test trên chiếc điện thoại EVO 4G.
Tham khảo: PCWorld


Chủ đề tương tự: