Nhóm phát triển Android của Google đã gửi email thông báo đến những nhà phát triển ứng dụng về việc sẽ hỗ trợ thêm nhiều quốc gia khác có thể trả tiền để mua các ứng dụng trên kho ứng dụng Android Market. Nhóm Android Team chỉ cho biết thời gian khoản 1 vài tuần tới thì nhóm quốc gia mới này sẽ được hỗ trợ nhưng không có danh sách cụ thể những quốc gia này.

Trích email :

  • Trong 1 vài tuần tới, chúng tôi sẽ thêm các ứng dụng trả phí hỗ trợ cho 1 vài quốc giá khác. Nếu bạn đã chọn ứng dụng trả phí của mình cho tất cả các quốc gia thì chúng tôi sẽ tự động thêm các quốc gia này vào danh sách của bạn, bạn không cần phải làm gì hết. Nếu bạn chỉ chọn 1 vài quốc gia hoặc chỉ 14 quốc gia mà chúng tôi đang hỗ trợ tham toán cho các ứng dụng trả phí thì vui lòng chọn thêm các quốc gia mới này.
  • Vui lòng kiểm tra email để biết được danh sách những quốc gia mới được hỗ trợ thanh toán các ứng dụng trả phí vào 1 vài tuần tới. Vào thời gian đó, chúng tôi sẽ có danh sách quốc gia mới cho bạn để lựa chọn.

Tham khảo: Google & Droid-lifeChủ đề tương tự: