Ngày hôm nay Motorola liên tiếp mang đến những thông tin thú vị cho người dùng. Sau khi công bố bản cập nhật hệ điều hành Android 4.1 Jelly Bean cho Droid RAZR M, Motorola tiếp tục giới thiệu một sáng kiến mà họ gọi là "Test Drive". Theo ý tưởng này Motorola sẽ cung cấp một bản thử nghiệm các phiên bản hệ điều hành Android cho một lượng khách hàng nhỏ (có đăng ký trước) dùng thử và cho ý kiến trước khi họ tung ra bản cập nhật chính thức. Dự kiến Motorola sẽ bắt đầu ý tưởng này với phiên bản 4.2 của hệ điều hành Android được phát hành cho vài trăm khách hàng dùng thử. Đây là một ý tưởng rất tốt lấy ý kiến khách hàng để tung ra các bản cập nhật ổn định và tốt nhất. Motorola sẽ sớm cung cấp thông tin về cách thức khách hàng đăng ký để trĩ nghiệm trước Android 4.2 thiết bị trong thời gian sớm nhất.

Tham khảo:
androidcentralChủ đề tương tự: