Không ai nghi ngờ về cấu hình mạnh mẽ của hai thiết bị Nexus 4 và Nexus 10 vừa được Google tung ra thị trường. Tuy nhiên cấu hình cao liệu có cho hiệu suất tốt hay không? Để giải quyết vấn đề này, AnandTech đã sử dụng các công cụ Benchmark để kiểm tra hiệu suất của Nexus 4 và Nexus 10 so với một số thiết bị có cấu hình tương tự trên thị trường, kết quả nhận được đã mang tới nhiều bật ngờ thú vị. Mặc dù có cấu hình mạnh mẽ nhưng trong hầu hết các kiểm tra (hơn 90%) các phần cứng của Iphone 5 vẫn đạt hiệu năng tốt hơn các Nexus đặc biệt là hiệu năng CPU, GPU, pin. Với kết quả trên có lẽ những phiên bản hệ điều hành cập nhật trong thời gian tới dành cho Nexus 4 và Nexus 10 phải có nhiều cải tiến về hiệu năng để rút ngằn khoảng cách với các đối thủ. Các phần mềm AnandTech dùng để Benchmark bao gồm:

CPU Tests:
 • Sunspider Javascript Benchmark 0.9.1 - Stock Browser
 • BrowserMark
 • Google Octane Benchmark V1
 • Mozilla Kraken Benchmark

GPU and Display Tests:
 • GL Benchmark 2.5 - Fill Test
 • GL Benchmark 2.5 - Fill Test (Offscreen 1080P)
 • GL Benchmark 2.5 - Triangle Texture Test
 • GL Benchmark 2.5 - Triangle Texture Test (Offscreen 1080P)
 • GL Benchmark 2.5 - Triangle Texture Test - Fragment Lit
 • GL Benchmark 2.5 - Triangle Texture Test - Fragment Lit - (Offscreen 1080P)
 • GL Benchmark 2.5 - Triangle Texture Test - Vertex Lit
 • GL Benchmark 2.5 - Triangle Texture Test - Vertex Lit - (Offscreen 1080P)
 • GL Benchmark 2.5 - Egypt HD
 • GL Benchmark 2.5 - Egypt HD - (Offscreen 1080P)
 • GL Benchmark 2.5 - Egypt Classic
 • GL Benchmark 2.5 - Egypt Classic - (Offscreen 1080P)
 • Brightness White
 • Brightness Black
 • Contrast Ratio

Battery Tests
 • AT Smartphone Bench 2013 - Web browsing battery life (3g, 4G, LTE)
 • AT Smartphone Bench 2013 - Web browsing battery life (Wifi)
 • Web Browsing Battery Life

Và đây là một số kết quả mà các công cụ Benchmark này mang lại:

Về Benchmark CPU

Về Benchmark GPU

Benchmark về pin:

Tham khảo: androidpitChủ đề tương tự: