Cuộc chiến bằng sáng chế giữa Apple và Google vẫn tiếp diễn. Hôm qua tại Madison, Wisconsin tòa án đã xét xử những cáo buộc của Apple đối với việc cấp bằng sáng chế cho Motorola (công ty con của Google) và tỷ lệ mà Apple phải trả cho Motorola cho mỗi sản phẩm Iphone bán ra (có sử dụng các bằg sáng chế của Motorola) là không công bằng. Kết quả, thẩm phán Barbara Crabb đã bác bỏ những cáo buộc của Apple nhắm vào Motorola, Barbara Crabb nói:

“Phản ứng của Apple là không thõa đáng và không làm dịu bớt mối quan tâm của tôi về việc xác định tỷ lệ FRAND (tỷ lệ mà Apple phải trả cho Motorola để sử dụng bằng sáng chế của Motorola cho mỗi chiếc Iphone được bán ra) có thể sử dụng làm công cụ đàm phán giữa các bên.”

Motorola thì có vẻ hài lòng hơn với phán quyết của thẩm phán khi phát biểu:

“ Motorola từ lâu đã được cung cấp giấy phép để mở rộng danh mục đầu tư bằng sáng chế của chúng tôi với một tỷ lệ hợp lý và không có sự phân biệt đối xử, điều này phù hợp với các tiêu chuẩn công nghiệp. Chúng tôi vẫn còn quan tâm tới việc đạt được một thõa thuận với Apple.”

Trước đó liên quan tới việc xử lý những bằng sáng chế đã được cập phép của Motorola bao gồm: UMTS, GPRS, GSM và tiêu chuẩn không dây 802.11, theo đó thì Apple sẽ phải trả cho Motorola 2,25% lợi nhuận từ doanh số bán ra Iphone nhưng Apple cho đó là không công bằng và họ chỉ muốn trả $1 cho mỗi Iphone bán ra. Với phán quyết này của tòa án có thể cuộc chiến giữa Apple và Google vẫn còn tiếp diễn khi Apple có thể xem xét khả năng kháng cáo.

Tham khảo: phandroid


Chủ đề tương tự: