Hôm nay Motorola đã công bố lịch trình cập nhật phiên bản hệ điều hành Android 4.1 Jelly Bean cho các thiết bị chạy Android của mình. Tuy nhiên lịch trình này chỉ áp dụng cho các khách hàng đang sử dụng dịch vụ của các nhà mạng Sprint, AT & T và Verizon tại Mỹ. Các khách hàng ở các khu vực khác có vẻ còn phải chờ một thời gian nữa.

Danh sách các thiết bị được cập nhật Jelly Bean của Motorola (lưu ý là có cả những thiết bị vừa nhận được cập nhật gần đây): DROID RAZR M (XT907) – trước 2013
DROID RAZR HD (XT926) – trước 2013
DROID RAZR MAXX HD (XT926) – trước 2013
ATRIX HD (MB866)
PHOTON Q (XT897)
ELECTRIFY 2 (XT881)
DROID RAZR (XT912)
DROID RAZR MAXX (XT912)
DROID 4 (XT894)
DROID BIONIC (XT875)
MOTOROLA XOOM WiFi-Only (MZ604) – tháng 7 2012
MOTOROLA XOOM WiFi + 3G/LTE (MZ600/MZ602) -- Q4 2012

Nhìn vào bảng danh sách chúng ta dễ dàng thấy rằng chỉ những thiết bị được sản xuất từ DROID BIONIC trở về sau mới nhận được bản cập nhật Jelly Bean. Những khách hàng đang sử dụng những thiết bị trước đó có vẻ như phải đổi một thiết bị mới mới có thể trải nghiệm Jelly Bean (đây có lẽ là một chiến lược kinh doanh của Motorola nhằm tăng doan số cho các sản phẩm mới được phát hành gầ đây).

Tham khảo: Motorola


Chủ đề tương tự: