Nhầm nâng cao sự trải nghiệm và tiện ích của người dùng, Google mới đây đã nâng cấp hệ thống tìm kiếm cho người dùng dịch vụ hộp thư Gmail của mình. Với tính năng mới, người dùng đã có thể tìm kiếm dữ liệu được đính kèm gửi theo Gmail và là tính năng thú vị cho người dùng không thể tìm thấy tập tin quan trọng của mình. Theo như thông báo thì hệ thống tìm kiếm mới này cho phép người dùng tìm kiếm dữ liệu trong file HTML, TXT, PDF, DOC, PPT...

Tham khảo: Google System


Chủ đề tương tự: