Như là một việc tăng thêm sự trải nghiệm cho người dùng, Google đã bổ sung thêm tính năng mới cho kho ứng dụng PlayStore khi đưa ra một danh sách các ứng dụng đề nghị tốt cho thiết bị mà người dùng đang sử dụng. Tính năng mới này được đánh giá khá tốt cho người dùng khi mà kho ứng dụng PlayStore hiện ra đã có số lượng ứng dụng và trò chơi khổng lồ. Ngoài ra, Google còn bổ sung thêm hệ thống sắp xếp danh sách hiển thị ứng dụng và trò chơi trên PlayStore cho phép người dùng dễ dàng tìm được các ứng dụng yêu thích bởi bạn bè, ứng dụng phổ biến bởi khu vực của bạn hay các ứng dụng phổ biến bởi người dùng tương tự bạn.

Tham khảo: Google


Chủ đề tương tự: