Do nhà mạng Verizon có liên minh để thành lập hệ thống thanh toán qua NFC nên những chiếc điện thoại thông minh Android hỗ trợ NFC của nhà mạng này không được phép cài dịch vụ ví điện tử Google Wallet. Tuy nhiên sau khi FCC ra quyết định nhà mạng này không được phép khóa các ứng dụng dạng chia tethering vì vi phạm vào điều khoản "C Block rules" khi mua khối băng tần C-Block mạng 4G LTE. Mặc dù quyết định này sẽ không ảnh hưởng đến những dạng ứng dụng khác như Google Wallet nhưng Google dường như đã có hành động điều chỉnh hệ thống để phù hợp áp dụng điều khoản này. Theo đó, Google đã phát hành phiên bản ứng dụng Wallet mới dự trên nền tảng đám mây và đột nhiên lại cho phép hoạt động trên những chiếc điện thoại Galaxy Nexus, Galaxy S3 và Incredible 4G LTE của nhà mạng Verizon.

Tuy nhiên không hiểu đây chỉ là lỗi cấu hình vô tình hay hệ thống phát sinh vấn đề gì đó mà ngay từ kho ứng dụng PlayStore trên máy thì người dùng đã không thể cài được nhưng lại có thể cài trực tiếp từ nền web theo link. Trong đó, Galaxy S3 và Incredible 4G LTE thì vẫn gặp lỗi mặc dù cài ok nhưng Verizon Galaxy Nexus thì chạy hoàn toàn ổn.

Tham khảo: Droid-Life


Chủ đề tương tự: