Từ trước đến nay thì Google vẫn sử dụng hệ thống Google Mobile để cập nhật những tin tức về hệ điều hành Android chung với các dịch vụ khác của mình. Tuy nhiên từ ngày hôm nay thì mọi chuyện đã khác đi, nhóm phát triển hệ điều hành Android đã có một trang Blog riêng biệt so với những dịch vụ khác của Google. Trang Android Blog mới giới thiệu sẽ cho phép cập nhật những tin tức mới nhất về hệ điều hành Android chính thức từ Google. Chúng ta cùng xem qua tại địa chỉ: http://officialandroid.blogspot.com

Tham khảo: Google


Chủ đề tương tự: