Motorola lại tiếp tục tung ra quảng cáo trên 1 mặt báo để quảng cáo cho Droid 2 và lần này cũng đem Apple ra chế nhạo. Nếu lần trước Motorola cười Apple bị lỗi mất sóng thì lần này họ chế nhạo việc Iphone, Ipad không hề được trang bị Adobe Flash. Motorola cũng nhấn mạng tính năng 3G Mobile Hotspot cho khả năng chia sẽ mạng cho 5 thiết bị khác nhau.

Trích :
"Flash sites require Flash capabilities. Seemed pretty simple to us. That’s why we created the DROID 2. With Adobe Flash Player it gives you unrestricted access to Flash sites, videos, and games. No more empty windows or half-loaded pages. And as a 3G Mobile HotSpot, it can connect up to 5 Wi-fi enabled devices and conquer the World Wide Web. It’s compromise-free web browsing. The way it should be."
Dịch:
"Những website flash đòi hỏi khả năng FLash. Dường như khá đơn giản với chúng tôi. Điều đó nói lên lý do tại sao chúng tôi tạo ra Droid 2. Với Adobe Flash Player, nó sẽ mang đến cho bạn khả năng không bị giới hạn khi truy cập vào các flash website, xem video và chơi game flash. Không có bất kỳ sự trống vắng hay chỉ nạp nửa trang. Droid 2 cũng mang đến tính năng 3G Mobile HotSpot, nó có chia sẽ mạng Wifi cho 5 thiết bị khác và chinh phục World Wide Web. Nó hứa hẹn 1 trình duyệt web tự do."
Tham khảo :Motorola Facebook
Chủ đề tương tự: