Không chỉ cập nhật phiên bản mới cho hàng loạt các ứng dụng của mình, Google cũng không bỏ quen kho ứng dụng PlayStore phiên bản chạy trên trình duyệt web. Phiên bản website PlayStore mới đã cho phép bạn quản lý các thiết bị Android được kích hoạt trong tài khoản từng phần riêng biệt, người dùng được bổ sung thêm tính năng cho phép có thể tháo bỏ, nâng cấp hoặc xem các ứng dụng của hệ thống. Những tính năng này đã bổ sung thêm cho các tính năng đã có trước đó như xem thông tin, cài đặt hay mua ứng dụng...

Tham khảo: PlayStore


Chủ đề tương tự: