Tại hội nghị Google I/O đang diễn ra, Google đã cung cấp thêm nhiều thông tin thống kê khá khả quan vì tình hình hệ điều hành Android và kho ứng dụng PlayStore. Theo đó thì hiện tại, hệ điều hành Android đã có trên 400 triệu thiết bị với 1 triệu thiết bị mới chứng thực mõi ngày, tức là đã tăng gấp đôi chỉ trong vòng 1 năm qua và có đến 12 thiết bị chứng thực mõi giây. Trong khi đó thì kho ứng dụng Google PlayStore đã có trên 600.000 ứng dụng với doanh thu tổng cộng đạt trên 20 tỷ USD và 1,5 tỷ USD doanh thu bán ứng dụng mõi tháng. Con số này đã gần bằng so với kho ứng dụng AppStore của Apple vốn cũng đã có 650.000 ứng dụng với tổng doanh số đã 30 tỷ USD.Tham khảo: Engadget


Chủ đề tương tự: