Từ trước đến nay thì kho ứng dụng Google PlayStore chỉ mới hoạt động đánh giá một chiều, tức là chỉ cho người dùng đánh giá về một ứng dụng nào đó mà nhà phát triển ứng dụng không thể đưa ra các phản hồi nào hết. Mới đây, Google đã bắt đầu thử nghiệm tính năng cho phép những nhà phát triển ứng dụng có thể trả lời các đánh giá trực tiếp của người dùng về các ứng dụng của họ. Điều này sẽ rất hữu ích cho cả người dùng khi nhận được các tư vấn chính xác và cho cả nhà phát triển các ứng dụng khi có thể tiếp cận với người dùng một cách dễ dàng hơn. Tuy nhiên trong thời gian đầu chỉ mới có những nhà phát triển ứng dụng thuộc dạng cao cấp "Top Developer Badge" mới có thể sử dụng tính năng này, Google cho biết sẽ sớm mở tính năng này cho những nhà phát triển ứng dụng khác trong tương lai.

Tham khảo: Google


Chủ đề tương tự: