Hãng Samsung đã chứng nhận rằng hãng này sẽ cho ra mắt nhiều chiếc tablet mới vào năm tới với 1 chút khác biệt về hệ điều hành so với Galaxy Tab. WP Hong (giám đốc khâu kế hoạch sản phẩm của Samsung) cho biết, những chiếc tablet mới của Samsung sẽ sử dụng hệ điều hành Android 3.0 Gingerbread.

+ Trích :
"The next platform we'll be using [on the Galaxy Tab] will be Gingerbread. Depending on our international partners, we'll be working to upgrade from Froyo to Gingerbread."

+ Dịch :
"Nền tảng kế tiếp chúng tôi sử dụng trên Galaxy Tab sẽ là Gingerbread. Tùy thuộc vào các đối tác quốc tế của chúng tôi, chúng tôi sẽ làm việc để nâng cấp Android Froyo lên Gingerbread."

Samsung cũng hứa rằng những chiếc tablet đầu tiên sử dụng hệ điều hành Android Honeycomb sẽ có mặt trong năm 2010. Hệ điều hành Android Honeycomb là phiên bản mà Google dành cho những chiếc tablet và netbook vì nó hỗ trợ màn hình có độ phân giải cao hơn.

Tham khảo : techradar
Chủ đề tương tự: