Hết nhà sáng lập Google Sergey Brin mang kính thuộc dựng án Project Glass đến sự kiện Blindness Foundation thì vào ngày hôm nay đến lượt CEO của hãng này ông Larry Page mang chiếc kính này đến sự kiện Zeitgeist 2012 diễn ra tại London. Phát biểu tại sự kiện, Larry cho biết ông vui mừng được có 1 chiếc kính này đầu tiên và gọi nó là Google Glass nhưng ông cũng cho biết đây mới chỉ là một mẫu thử ở giai đoạn đầu. Ông cũng thử nghiệm việc chụp ảnh với chiếc kính này bằng cách nhấn vào một vùng cảm biến trên gọng kính và nhấn một nút khác để chia sẽ dễ dàng hình ảnh.Tham khảo: AndroidCommunity


Chủ đề tương tự: