Vào thứ hai vừa qua công ty giám sát Internet Pingdom đã phát hành một báo cáo mới về thị phần toàn cầu của trình duyệt Web. Theo như báo cáo thì trình duyệt Microsoft Internet Explorer 9 là trình duyệt phổ biến nhất ở khu vực Bắc Mỹ với 21,2% thị phần, theo sau đó là Google Chrome phiên bản 18 với 20,2% thị phần. Nếu chỉ tính riêng tại khu vực Bắc Mỹ thì Internet Explorer chiếm tổng cộng 40,4% thị trường trình duyệt. Tuy nhiên nếu xét trên toàn cầu trình duyệt Chrome 18 là trình duyệt phổ biến nhất với thị phần 25,6%, Firefox 11 với 15,8% và Internet Explorer 9 và 8 với 15,7% và 14,6%, tương ứng. Trình duyệt của Microsoft có thị phần lớn nhất trên toàn thế giới khi tất cả các phiên bản được tổng hợp, tiếp theo là Chrome và sau đó Firefox.

Tham khảo:
Pingdom


Chủ đề tương tự: