Mặc dù tin đồn cho biết, Google sẽ chính thức giới thiệu dịch vụ lưu trữ điện toán đám mây "Drive" vào tuần tới nhưng đến nay vẫn chưa có 1 thông báo chính thức nào từ Google về dịch vụ này. Nhưng thật không mai là nhân viên của Google đã sơ ý để lộ thông tin về dịch vụ này trong khi đăng Hangout của nhóm phát triển hệ điều hành Android. Đoạn video quay lại trong lúc đang giới thiệu tính năng mới trên chiếc điện thoại Galaxy Nexus thì một pop chia sẽ xuất hiện cho thấy có logo tùy chọn một dịch vụ tên là "Drive" với icon hình tam giác. Điều này cho thấy những tin tức gần đây về dịch vụ "Drive" không phải là tin đồn và nó sẽ sớm xuất hiện chính thức trong thời gian tới.

Sau khi tin tức được đăng tải trên các website công nghệ thì Google đã tháo đoạn video xuống và cắt xén nội dung để bỏ đi phần lộ dịch vụ "Drive" nhưng đoạn video gốc đã được tải xuống và chia sẽ lại.Tham khảo: TheVerge


Chủ đề tương tự: