Nếu hỏi bất cứ ai cảm nhân như thế nào Google và các dịch vụ của họ thì có lẽ câu trả lời mà bạn nhận được nhiều nhất chính là không có bất kỳ hỗ trợ nảo từ gã khổng lồ tìm kiếm trên Internet. NHưng hiện tại Google đang cố gắng thay đổi hình ảnh đó bằng cách mở cửa dịch vụ hỗ trợ bằng điện thoại 24h/7 trên Google Play Store. Lần đầu tiên bạn có thể trò chuyên với một con người thực sự đến từ Google. Thật buồn cười là ban sẽ không thực sự gọi cho Google mà chính họ sẽ gọi cho bạn. Đơn giản là bạn sẽ điền vào một mẫu đơn trên web của họ và gửi cho họ, nếu xét thấy vần đề của bạn là đủ nghiêm trọng và thực sự cần hỗ trợ thì rất có thể nào đó tại Mountain View sẽ gọi lại và giúp bạn giải quyết những vấn đề mà bạn gặp phải.Chủ đề tương tự: