Sau khi xuất hiện các phiên bản Beta thử nghiệm vào đầu tháng này thì cuối cùng Google cũng đã chính thức phát hành bộ ứng dụng hỗ trợ lập trình SDK Tools và ADT revision 17 mới với việc bổ sung nhiều tính năng mới và sửa những lỗi phát sinh liên quan đến Lint và emulator. Trong đó bộ ADT 17 đã cho phép những nhà phát triển ứng dụng có khả năng gọi các hàm Android API cao hơn, Android Lint đã bổ sung thêm 40 quy tắc mới nâng tổng số khả năng kiểm tra lên đến 80 bao gồm cả việc kiểm tra hiệu suất, file giao diện XML, manifest hay cả việc xử lý tập tin, bổ xung tính năng mới cho công cụ kiểm tra lỗi debug mode, máy ảo đã hỗ trợ x86 nền tảng của Intel cũng như bổ sung thêm những hàm mới trong Support Library...

Tham khảo: Android


Chủ đề tương tự: