CyanogenMod nhóm phát triển bản rom tùy chỉnh được cộng đồng Android sử dụng nhiều nhất đã thông báo một sự thay đổi quan trọng trong các bản rom CM9 kế tiếp của mình. Theo thông báo này thì những phiên bản rom CM9 kế tiếp sẽ không được trang bị quyền root mặc định nữa mà người dùng sẽ phải tự tay bật lên nếu thấy cần thiết phải sử dụng. Việc thay đổi chính sách này được cho là bắt nguồn từ việc Google và một số hãng đã ngăn không cho các ứng dụng của mình chạy trên những thiết bị đã mở quyền root cao nhất của hệ thống.

Ngoài ra thì nhóm CyanogenMod cũng phát hành các gói cập nhật bổ sung cho người dùng để thực hiện việc thay đổi theo chính sách mới này. Theo đó sau khi cập nhật thì trong menu Developer Options người dùng sẽ thấy thêm các tùy chọn cho phép tắt quyền root, chỉ bật cho ADB, chỉ bật cho các ứng dụng hoặc thực hiện cả 2.

Tham khảo: CyanogenMod


Chủ đề tương tự: