Sau khi phát hành bản PlayStation Suite SDK đóng giới hạn cho một số nhà phát triển trò chơi tại Nhật vào tháng 11/2011, hãng Sony đã sẵn sàng phát hành phiên bản Beta chính thức dành cho tất cả những nhà phát triển trò chơi PlayStation từ tháng 4 tới đây. Ban đầu chỉ có những nhà phát triển tại Nhật, Anh và Mỹ được phép đăng ký tham gia việc phát triển các trò chơi PS Suite để có thể chạy trên những chiếc tablet, điện thoại Android đã nhận được chứng nhận PlayStation Certified, cũng như máy chơi game PS Vita mới.

Trong giai đoạn Beta sắp tới thì hãng Sony sẽ hoàn toàn miễn phí tất cả cho những nhà phát triển nhưng khi phiên bản PlayStation Suite SDK chính thức được phát hành vào cuối năm nay thì nhà phát triển phải trả mức phí $99 USD để có thể phân phối các trò chơi lên kho game PlayStation Store.

Cũng theo thông báo này, hãng Sony cho biết đến tháng 7 tới đây thì sẽ có nhiều thiết bị nhận được chứng nhận PlayStation Certified bao gồm: Xperia arc, Xperia acro, Xperia PLAY, Xperia acro HD, Xperia S, Xperia ion và 2 chiếc tablet Sony Tablet P và Sony Tablet S.

Tham khảo: Engadget

Sony Computer Entertainment to Expand PlayStation®Suite by Further Strengthening Support for Content Development

Open Beta Version of SDK to be Released in April, Official Version to be Released Later This Year

TOKYO, March 7, 2012 /PRNewswire/ -- Sony Computer Entertainment Inc. (SCE) today announced that it will release the open beta version of PlayStation®Suite SDK*(1) to content developers in April 2012 and the official version later this year. Through the introduction of these SDKs, SCE will offer a more streamlined content development environment for content developers - from large game development companies to small, independent shops - and further expand the world of PlayStation® to open operating system based portable devices.

In November 2011, SCE released the closed beta version of PlayStation®Suite SDK to limited content developers in Japan, United States and the United Kingdom. The upcoming open beta version incorporates their feedback and will dramatically enhance convenience and efficiency of the content development environment. The phased rollout of the open beta version will start in April 2012 free of charge and expand target countries beyond Japan, United States and the United Kingdom. Developers will also be able to conduct performance verification of their content developed with the open beta version on PlayStation®Vita.

SCE will also release the official version of PlayStation®Suite SDK at $99 US annually later this year, allowing content developers to have their content distributed through the PlayStation®Store*(2) on a commercial basis. Through the official version, content developers will also be able to seamlessly continue to develop content which was created with the open beta or the closed beta versions.

Furthermore, SCE will be adding content for PlayStation®Suite in Japan, United States, Canada, United Kingdom, France, Italy, Germany, Spain, and Australia. The phased rollout of the update will start later this year. The phased rollout will include improving the PlayStation®Suite presence on PlayStation®Store for users who want to enjoy a variety of content with ease and convenience on their PlayStation™Certified devices. SCE will also deliver content created through the official version of PlayStation®Suite SDK after the necessary procedure is completed.

As of March 7, 2012, the line-up of PlayStation™Certified devices includes Xperia™ arc, Xperia™ acro, Xperia™ PLAY, Xperia™ acro HD, Xperia™ S, Xperia™ ion*(3) from Sony Mobile Communications AB, and "Sony Tablet" S and "Sony Tablet" P from Sony Corporation. SCE will continue to further accelerate the expansion of PlayStation™Certified devices.

Through PlayStation®Suite, SCE will deploy various measures to support content developers in their business, and expand the PlayStation® entertainment experience on an open operating system.

*(1) Software Development Kit is a set of development tools and software libraries. Developers are able to obtain this SDK by signing a license agreement with SCE.
*(2) Users can download vast digital content including games through PlayStation Store for PS3, PSP, PS Vita and PS Certified devices.
*(3) Model name may vary by region.


Chủ đề tương tự: