Trong quá khức, Google chỉ cho phép những nhà phát tiển ứng dụng được đưa các ứng dụng lên Android Market với dung lượng tối đa chỉ 50MB nhưng hiện nay đã có nhiều trò chơi rất nặng vượt qua số dung lượng giới hạn này xuất hiện. Để tránh mất đi những nhà cung cấp các trò chơi hay ứng dụng nặng ký, Google đã chính thức nâng cấp hệ thống kho ứng dụng Android Market cho phép ứng dụng tải lên có dung lượng tối đa lên đến 4GB.

Tuy nhiên vẫn có 1 vài lưu ý cần quan tâm như sau: file ứng dụng APK gốc vẫn sẽ giới hạn là 50MB để đảm bảo không làm gánh nặng cho những thiết bị có ít rom nhưng những nhà phát triển có thể tích hợp thêm dự liệu khác trong gói ứng dụng lên đến 4GB được chia thành 2 phần mở rộng (mõi phần 2GB).

Để thực hiện được điều này thì nhà phát triển ứng dụng phải bổ xung thêm gói thư viện Google Market APK Expansion để tích hợp các thành phần mở rộng của ứng dụng. Khi người dùng tải các ứng dụng mới này về từ kho Android Market thì ứng dụng mới thì phần ứng dụng chính APK vẫn sẽ cài đặt bình thường như tất cả phần mở rộng sẽ được lưu trử tại vị trí sdcard/Android/obb.

Tham khảo: Google


Chủ đề tương tự: