Trong năm 2010 số lượng điện thoại di động thông minh (smartphones) bán ra trên toàn thế giới sẽ đạt khoản 280 triệu chiếc, tăng 57% so với 178 triệu chiếc năm 2009 và chiếm 20.3% trong tổng số điện thoại bán ra.

Theo ghi nhận của Luke Lin (nhà phân tích của Digitimes Research), trong nửa năm còn lại của 2010 số lượng di động thông minh bán ra sẽ đạt khoản 163 triệu chiếc so với 117 triệu chiếc của nửa năm đầu.

Trong đó số lượng điện thoại thông minh sử dụng hệ điều hành Android sẽ có tốc độ tăng trưởng mạnh nhất, có thể kể đến sản phẩm của Samsung Electronics và LG Electronics là 1 nhà sản xuất di động lớn thứ 2 và thứ 3 thế giới.

Trong năm 2009, số lượng điện thoại sử dụng hệ điều hành Android trên toàn thế giới ước tính khoản 5% nhưng nửa đầu năm 2010 nó đã tăng lên 13,8 % và dự tính nửa năm còn lại nó sẽ tăng đến 24.5% và trở thành hệ điều hành phổ biến nhất cho điện thoại thông minh. Cũng trong năm nay, điện thoại thông minh Android dự tính sẽ tăng thị phần bán ra trên 561% so với năm 2009 và sẽ bán ra vượt mức 55 triệu sản phẩm.

Tham khảo : digitimes


Chủ đề tương tự: