Việc Google mua lại bộ phận sản xuất di động của hãng Motorola đã không còn sự ngăn cản và nhiều khả năng sẽ sớm hoàn thành trong vài tuần tới khi mà ủy ban Châu Âu và bộ tư pháp Mỹ đã thông qua thỏa thuận này. Đầu tiên thì ủy ban Châu Âu đã hoàn thành việc điều tra vào thỏa thuận này và thông qua. Sau đó vài giờ, bộ tư pháp Mỹ cũng có hành động tương tự và cho biết thỏa thuận này sẽ không làm giảm mạnh sự cạnh tranh trên thị trường. Mặt dù Google mua lại hãng Motorola Mobility để có được quyền truy cập vào danh mục đầu tư bằng sáng chế khổng lồ nhằm tăng lực cho hệ điều hành Android nhưng bộ tư pháp Mỹ kết luận điều tra rằng không chắc rằng Google sẽ dùng những bằng sáng chế có được để nâng cao chi phí sản xuất của các đối thủ cạnh tranh.

Tham khảo: CNet


Chủ đề tương tự: