Nhận up ROM KitKat 4.4 cho:
Nook HD+ (4.4.4)
Máy tính bảng Vido N90FHD_RK3188 (4.4.2)

Liên hệ: bbththanh@yahoo.com

Chủ đề tương tự: