Chúng tôi nghĩ Sony đang ngó mắt đến hệ điều hành Android cho các máy đọc sách của mình. Trong 1 thông báo tuyển dụng của bộ phận kinh doanh của Sony đã cho thấy cần vị trí nhân viên phát triển phần mềm cho Android. Theo miêu tả công việc thì nhân viên sẽ phát triển các ứng dụng cho các thiết bị đọc sách và các thiết bị khác sử dụng hệ điều hành Android.

Điều này cho thấy công việc sẽ không chỉ nằm trong việc phát triển ứng dụng cho các máy đọc sách của Sony mà có thể sẽ tương thích với các thiết bị sử dụng hệ điều hành Android của Sony như các dòng điện thoại Sony Ericsson XPERIA sử dụng hệ điều hành Android.

Trong danh sách miêu tả công việc cũng yêu cầu ứng viên phải biết sử dụng "Google Android SDK, Microsoft Windows, và Apple Mac OS X" cho thấy có thể sẽ có phiên bản dành cho các hệ điều hành của Windows và Apple.Tham khảo : Digital Reader & slashgear


Chủ đề tương tự: