Sau bản nâng cấp vào đầu tháng 9 với việc cải thiện hiệu suất làm việc tốt hơn, chiếc tablet Vizio đã bắt đầu nhận một bản nâng cấp mới tự động thông qua OTA. Bản nâng cấp mới này là phiên bản 1.3 mã GRH78C với việc cải thiện lỗi bảo mật cho hệ điều hành Android, cải thiện hiệu suất làm việc và cài sẵn ứng dụng Netflix. Nếu bạn đang sử dụng chiếc tablet này thì đã có thể kết nối mạng Wifi để kiểm tra và tải về bản nâng cấp mới này nhưng nếu bạn chưa thấy thông báo nâng cấp thì chỉ việc khởi động lại máy thì nó sẽ tự kiểm tra.
Tham khảo: Androidcentral


Chủ đề tương tự: