Còn nhớ trong buổi điều trần vào cuối tháng 9 vừa rồi, hãng điện tử Hàn Quốc Samsung đã đưa ra đề nghị có lợi cho Apple để dừng vụ kiện tụng giữa 2 hãng tại Úc và mở đường cho việc bán ra chiếc tablet Galaxy Tab 10.1 tại thị trường này. Tuy nhiên, Apple đã từ chối đề nghị và cuộc chiến của 2 hãng sẽ vẫn tiếp tục. Hiện tại thì trong tháng 10 này, tòa án tại Úc và Mỹ sẽ rất khó khăn khi đưa ra các phán quyết có lợi cho Samsung hoặc Apple. Nếu một phán quyết có lợi cho Apple thì hãng này sẽ mở rộng được sự độc quyền của mình và sẽ rất có lợi cho các vụ kiện trong tương lai nhưng người dùng sẽ là người chụi thiệt thòi nhất vì mất đi sự lựa chọn và cạnh tranh.

Với quyết định từ chối trên, Samsung đã có những phát biểu và yêu cầu mạnh mẽ với tòa án tại Sydney rằng nếu tòa không thể đảm bảo có được phán quyết trong vòng 2 tuần tới thì cơ hội để hãng mang chiếc tablet Galaxy Tab 10.1 đến cho người dùng tại nước này vào mùa Giáng Sinh sẽ mất đi và vụ kiện có thể kéo dài đến tháng 3 và khi đó cho dù Samsung thắng kiện thì hãng vẫn thiệt hại nặng.

Tổng kết tình hình cuộc chiến của Apple và Samsung trên toàn thế giới tại thời điểm này, Apple đã thắng kiện khi thành công ngăn cản Samsung bán chiếc tablet Galaxy Tab 10.1 tại Úc nhưng tòa án tại Hà Lan thì lại cho rằng Samsung không vi phạm bản quyền trên chiếc tablet siêu mỏng của hãng. Mặt khác thì tòa án tại Hà Lan lại cho rằng 2 chiếc điện thoại Galaxy của Samsung vi phạm bản quyền nhưng việc chỉnh sửa để tiếp tục bán ra là không khó cho hãng điện tử Hàn Quốc này.

Tham khảo: Reuters


Chủ đề tương tự: