Tiếp theo việc nâng cấp hệ điều hành Android 3.2.1, hãng Motorola vào ngày hôm nay đã bắt đầu nâng cấp phần mềm phiên bản mới HTK75D dành cho chiếc tablet Motorola Xoom phiên bản Wifi. Mặt dù Motorola không cho biết những thay đổi mới gì đã được bổ sung thêm nhưng người dùng sẽ dễ dàng dạng ra sự xuất hiện của phiên bản mới kho ứng dụng Android Market tương tự như phiên bản dành cho điện thoại đã nâng cấp trong thời gian gần đây.

Bản nấng cấp này đã bắt đầu chuyển đến thiết bị tự động thông qua OTA. Vì vậy nếu bạn sử dụng chiếc tablet này thì hãy mở kết nối mạng Wifi để kiểm tra và bắt đầu nâng cấp bằng cách truy cập vào Settings>About tablet>System updates.
Tham khảo: Droid-Life


Chủ đề tương tự: