Bắt đầu từ ngày hôm nay, những chiếc máy tính bản Motorola Xoom phiên bản Wifi đã nhận bản nâng cấp mới mang mã số HTK55D. Bản nâng cấp này đã chuyển đến thiết bị hoàn toàn tự động thông qua OTA với dung lượng chỉ 1,5MB. Mặt dù, Motorola không cho biết những điểm mới của bản nâng cấp này nhưng sau khi nâng cấp bạn sẽ thấy hệ điều hành Android Honeycomb trong máy sẽ chuyển sang phiên bản mới 3.2.1. Trong khi đó thì đã có 1 vài người dùng sử dụng phiên bản Verizon Xoom 3G cũng thông báo là đã nhận phiên bản nâng cấp mới này.

Tham khảo: Droid-Life & Androidcentral


Chủ đề tương tự: