Hãng Samsung tại Ý mới đây đã đăng tải thông tin kế hoạch nâng cấp hệ điều hành Android 2.3.3 Gingerbread cho những sản phẩm của mình có mặt tại thị trường này bao gồm chiếc tablet Galaxy Tab đầu tiên và 2 chiếc điện thoại Ace và Galaxy SL. Theo kết hoạch đưa ra thì những chiếc tablet Galaxy Tab sẽ bắt đầu nâng cấp đầu tiên vào cuối tháng 7 tới và tiếp theo đó khoản cuối tháng 9 thì 2 chiếc điện thoại Ace và Galaxy SL sẽ nâng cấp. Bản nâng cấp này áp dụng cho phiên bản quốc tế do đó người dùng chính các thiết bị trên tại Việt Nam có thể cũng sẽ nâng cấp vào thời điểm này.


Tham khảo: SamsungHub


Chủ đề tương tự: