Như vậy là cho dù hãng Motorola có cập nhật mạng 4G LTE ngay tức thời cho những khách hàng mua chiếc tablet Xoom thông qua nhà mạng Verizon thì vẫn chậm chân hơn so với chiếc tablet Galaxy Tab 4G 10.1 inch. Nhưng mới đây blog Phandroid đã đăng tải email cho thấy một số khách hàng được chọn có thể đã bắt đầu việc nâng cấp trên. Tuy nhiên hiện tại thì Motorola chưa đưa ra bất kỳ thông báo nào liên quan đến vấn đề này, cũng như bức email quá đơn giản làm tăng nghi ngờ về tính chính xác trong nội dung.

Trích email: "Cảm ơn bạn đã gửi chiếc tablet Motorola Xoom của bạn để thực hiện việc nâng cấp 4G LTE. Chúng tôi đã gửi cho bạn thông tin hướng dẫn việc nâng cấp trên cho chiếc tablet của bạn. Nhưng theo ghi nhận thì chúng tôi vẫn chưa nhận được chiếc tablet của bạn. Nếu bạn vẫn còn muốn nâng cấp cho Xoom thì đây là lời nhắc nhở cho bạn, vui lòng làm theo hướng dẫn trong email và gửi thiết bị của bạn đến cho chúng tôi. Nếu bạn đã gửi thiết bị đi thì vui lòng gọi số 1-800-734-5870 và cung cấp mã vận chuyển để nhân vui chúng tôi theo dõi và hoàn thành cho bạn".
Tham khảo: Phandroid


Chủ đề tương tự: