2 nhà mạng CDMA của Mỹ là Verizon và Sprint đã có những phiên bản chiếc tablet Motorola Xoom riêng cho mình với khả năng hỗ trợ mạng 4G LTE và WiMax nhưng đó chưa phải là hết. Theo ghi nhận từ Wireless Goodness thì nhà mạng AT&T của nước này cũng chuẩn bị phân phối phiên bản 4G HSPA+ của chiếc tablet này với mã IHDT56ME1.

Theo các tài liệu từ Ủy ban truyền thông liên ban Mỹ FCC đã hoàn tất chứng nhận cho chiếc tablet Motorola phiên bản sử dụng mạng HSDPA tần số 850MHz và 1900MH. Tần số này chỉ phù hợp với nhà mạng AT&T. Wireless Goodness cũng cung cấp hình chụp cho thấy sản phẩm miên tả trong tài liệu là chiếc tablet hỗ trợ kết nối mạng WLAN với kết nối mạng Bluetooth, 802.11 a/b/g/n.

Tham khảo: wirelessgoodness


Chủ đề tương tự: