Không chỉ hãng HTC bị kiện vì sử dụng tên ChaCha cho chiếc điện thoại Facebook của mình mà hãng Motorola cũng bị kiện khi xử dụng tên Xoom. Công ty Xoom Corporation đã khởi kiện hãng Motorola vì sử dụng thương hiệu của hãng để đặt tên cho chiếc tablet sử dụng hệ điều hành Android 3.0 mới của mình. Hãng khởi kiện yêu cầu Motorola bồi thường 1 khoản tiền, ra lệnh kiềm chế tạo thời hoặc 1 lệnh hũy bỏ việc ra mắt chiếc tablet Xoom.

Công ty Xoom Corporation chuyên về dịch vụ tài chính trực tuyến và cũng sử hữu website www.xoom.com. Công ty này cũng đã đăng ký thương hiệu Xoom được miêu tả trong tài liệu là dịch vụ chuyển tiền và thanh toán điện tử từ năm 2004.

Nhưng hãng Motorola năm trước cũng đã đệ trình đơn đăng ký thương hiệu này cho chiếc tablet và phụ kiện kèm theo của hãng. Tất nhiên theo nguyên tắc ưu tiên người đến trước thì Xoom Corp có nhiều lợi thế hơn.

Tòa ánh khi thụ lý đơn kiện này sẽ cần phải xem xét khả năng gây nhầm lẫn, sức mạnh của thương hiệu Xoom, sự giống nhau giữa 2 thương hiệu, các dịch vụ và phần mềm của Xoom trên thị trường, bằng chứng sự nhầm lẫn của khách hàng, sự tiếp thị của Motorola về thương hiệu này. Tất nhiên, bạn cũng có thể thấy Motorola khi quảng báo cho Xoom không hề đề cập đến việc thanh toán trực tuyến nên hãng cũng có khá nhiều lợi thế khi ra tòa.

Chủ đề tương tự: