Chỉ mới bán ra được 25 phút, Google đã phải thông báo hết hàng đợt đầu tiên cho chiếc điện thoại thông minh Nexus 4 cả phiên bản 8GB và 32GB. Cũng với thành công như vậy, chiếc tablet Nexus 10 của Google hợp tác sản xuất với hãng Samsung cũng đã hết hàng phiên bản 32GB chỉ vài giờ sau khi bán ra chính thức. Tuy nhiên, phiên bản 16GB của Nexus 10 với giá $399 USD được sản xuất nhiều hơn nên vẫn còn hàng đến thời điểm này.

Tham khảo: PlayStore


Chủ đề tương tự: