Trong khi hãng Amazon khá thân thiệt trong chiếc tablet Kindle Fire đầu tiên khi người dùng dễ dàng cài những bản rom chia sẽ trên cộng đồng thì đối với những chiếc tablet Kindle Fire mới vừa giới thiệu lại khác. Thành viên trên diễn đàn XDA đã khám phá ra rằng, Amazon đã khóa bootloader và sử dụng tính nâng bảo vệ mức độ cao nhất mà hãng Texas Instruments cung cấp cho bộ sử dụng OMAP cho những chiếc tablet mới. Điều này có thể hiểu rằng, Amazon muốn hạn chế việc người dùng cài những bản rom tùy chỉnh khác từ cộng đồng để bảo vệ những quảng cáo tích hợp sẵn và việc kinh doanh các dịch vụ đi kèm của mình trên thiết bị. Tuy nhiên, người dùng có thể sẽ không hài lòng với việc này và có thể quay sang hướng nhiều hơn đến chiếc tablet Nexus 7 của Google vốn thân thiệt hơn đối với những việc như hack hay cài rom.

Tham khảo: TG Daily


Chủ đề tương tự: