Trong khi chiếc điện thoại Galaxy Nexus HSPA+ bắt đầu nhận bản nâng cấp hệ điều hành Android 4.1.1 JRO03C thì chiếc tablet Nexus 7 cũng nhận bản nâng cấp tương tự. Bản nâng cấp mới này cũng là phiên bản Android 4.1.1 mới nhất với dung lượng khiêm tốn chỉ 12,6 MB đã được chuyển đến thiết bị hoàn toàn tự động qua OTA. Không có tính năng nào mới được bổ sung trong bản nâng cấp mới này cho Nexus 7 mà chỉ giúp máy sửa một số lỗi phát sinh trước đó, cải thiện và chạy ổn định hơn. Nếu bạn đang sử dụng chiếc tablet này thì hãy kết nối mạng Wifi và truy cập vào Settings>About>System updates để tiến hành nâng cấp.


Tham khảo: Droid-Life


Chủ đề tương tự: