Đã từ lâu, hầu hết chúng ta đều biết đến hình ảnh chú vịt có tên Donald với chiếc áo xanh thủy thủ.
Vịt Donald được coi là nhân vật nóng tính và ồn ào nhất trong bầy thú nổi tiếng của hãng hoạt hình Walt Disney. Chú vịt này xuất hiện trên màn bạc lần đầu tiên vào ngày 9/6/1934. Cho đến nay hầu hết trẻ em (thậm chí cả người nhớn) trên toàn thế giới vẫn bị lôi cuốn bởi tính vui nhộn và những hành động có phần hơi quái đản của Donald.
Năm 2004, nhân dịp tròn 70 tuổi, vịt Donald đã được tôn vinh với ngôi sao trên Đại lộ Danh vọng Hollywood.
Còn gì tuyệt hơn khi bạn cho nhóc tì ở nhà thưởng thức các tập phim này khi vợ đi vắng và bạn phải trông con.
LINK DOWNLOAD:

(CLick vào link, chờ 5 giây sau đó click vào SKIP AD để download)

Donald.Duck.DVDRip.Vol1(01).avi
Donald.Duck.DVDRip.Vol1(02).avi
Donald.Duck.DVDRip.Vol1(03).avi
Donald.Duck.DVDRip.Vol1(04).avi
Donald.Duck.DVDRip.Vol1(05).avi
Donald.Duck.DVDRip.Vol1(06).avi
Donald.Duck.DVDRip.Vol1(07).avi
Donald.Duck.DVDRip.Vol1(08).avi
Donald.Duck.DVDRip.Vol1(09).avi
Donald.Duck.DVDRip.Vol1(10).avi
Donald.Duck.DVDRip.Vol1(11).avi
Donald.Duck.DVDRip.Vol1(12).avi
Donald.Duck.DVDRip.Vol1(13).avi
Donald.Duck.DVDRip.Vol1(14).avi
Donald.Duck.DVDRip.Vol1(15).avi
Donald.Duck.DVDRip.Vol1(16).avi
Donald.Duck.DVDRip.Vol1(17).avi
Donald.Duck.DVDRip.Vol1(18).avi
Donald.Duck.DVDRip.Vol1(19).avi
Donald.Duck.DVDRip.Vol1(20).avi
Donald.Duck.DVDRip.Vol1(21).avi
Donald.Duck.DVDRip.Vol1(22).avi
Donald.Duck.DVDRip.Vol1(23).avi
Donald.Duck.DVDRip.Vol1(24).avi
Donald.Duck.DVDRip.Vol1(25).avi

Donald.Duck.DVDRip.Vol2(01).avi
Donald.Duck.DVDRip.Vol2(02).avi
Donald.Duck.DVDRip.Vol2(03).avi
Donald.Duck.DVDRip.Vol2(04).avi
Donald.Duck.DVDRip.Vol2(05).avi
Donald.Duck.DVDRip.Vol2(06).avi
Donald.Duck.DVDRip.Vol2(07).avi
Donald.Duck.DVDRip.Vol2(08).avi
Donald.Duck.DVDRip.Vol2(09).avi
Donald.Duck.DVDRip.Vol2(10).avi
Donald.Duck.DVDRip.Vol2(11).avi
Donald.Duck.DVDRip.Vol2(12).avi
Donald.Duck.DVDRip.Vol2(13).avi
Donald.Duck.DVDRip.Vol2(14).avi
Donald.Duck.DVDRip.Vol2(15).avi
Donald.Duck.DVDRip.Vol2(16).avi
Donald.Duck.DVDRip.Vol2(17).avi
Donald.Duck.DVDRip.Vol2(18).avi
Donald.Duck.DVDRip.Vol2(19).avi
Donald.Duck.DVDRip.Vol2(20).avi
Donald.Duck.DVDRip.Vol2(21).avi
Donald.Duck.DVDRip.Vol2(22).avi
Donald.Duck.DVDRip.Vol2(23).avi
Donald.Duck.DVDRip.Vol2(24).avi
Donald.Duck.DVDRip.Vol2(25).avi

Donald.Duck.DVDRip.Vol3(01).avi
Donald.Duck.DVDRip.Vol3(02).avi
Donald.Duck.DVDRip.Vol3(03).avi
Donald.Duck.DVDRip.Vol3(04).avi
Donald.Duck.DVDRip.Vol3(05).avi
Donald.Duck.DVDRip.Vol3(06).avi
Donald.Duck.DVDRip.Vol3(07).avi
Donald.Duck.DVDRip.Vol3(08).avi
Donald.Duck.DVDRip.Vol3(09).avi
Donald.Duck.DVDRip.Vol3(11).avi
Donald.Duck.DVDRip.Vol3(12).avi
Donald.Duck.DVDRip.Vol3(13).avi
Donald.Duck.DVDRip.Vol3(14).avi
Donald.Duck.DVDRip.Vol3(15).avi
Donald.Duck.DVDRip.Vol3(16).avi
Donald.Duck.DVDRip.Vol3(17).avi
Donald.Duck.DVDRip.Vol3(18).avi
Donald.Duck.DVDRip.Vol3(19).avi
Donald.Duck.DVDRip.Vol3(20).avi
Donald.Duck.DVDRip.Vol3(21).avi
Donald.Duck.DVDRip.Vol3(22).avi
Donald.Duck.DVDRip.Vol3(23).avi
Donald.Duck.DVDRip.Vol3(24).avi

Donald.Duck.DVDRip.Vol4(01).avi
Donald.Duck.DVDRip.Vol4(02).avi
Donald.Duck.DVDRip.Vol4(03).avi
Donald.Duck.DVDRip.Vol4(04).avi
Donald.Duck.DVDRip.Vol4(05).avi
Donald.Duck.DVDRip.Vol4(06).avi
Donald.Duck.DVDRip.Vol4(07).avi
Donald.Duck.DVDRip.Vol4(08).avi
Donald.Duck.DVDRip.Vol4(09).avi
Donald.Duck.DVDRip.Vol4(10).avi
Donald.Duck.DVDRip.Vol4(11).avi
Donald.Duck.DVDRip.Vol4(12).avi
Donald.Duck.DVDRip.Vol4(13).avi
Donald.Duck.DVDRip.Vol4(14).avi
Donald.Duck.DVDRip.Vol4(15).avi
Donald.Duck.DVDRip.Vol4(16).avi
Donald.Duck.DVDRip.Vol4(18).avi
Donald.Duck.DVDRip.Vol4(19).avi
Donald.Duck.DVDRip.Vol4(20).avi
Donald.Duck.DVDRip.Vol4(21).avi
Donald.Duck.DVDRip.Vol4(22).avi
Donald.Duck.DVDRip.Vol4(23).avi
Donald.Duck.DVDRip.Vol4(24).avi
Donald.Duck.DVDRip.Vol4(25).avi

Donald.Duck.DVDRip.Vol5(02).avi
Donald.Duck.DVDRip.Vol5(04).avi
Donald.Duck.DVDRip.Vol5(05).avi
Donald.Duck.DVDRip.Vol5(06).avi
Donald.Duck.DVDRip.Vol5(07).avi
Donald.Duck.DVDRip.Vol5(08).avi
Donald.Duck.DVDRip.Vol5(10).avi
Donald.Duck.DVDRip.Vol5(11).avi
Donald.Duck.DVDRip.Vol5(12).avi
Donald.Duck.DVDRip.Vol5(13).avi
Donald.Duck.DVDRip.Vol5(14).avi
Donald.Duck.DVDRip.Vol5(15).avi
Donald.Duck.DVDRip.Vol5(16).avi
Donald.Duck.DVDRip.Vol5(17).avi
Donald.Duck.DVDRip.Vol5(18).avi
Donald.Duck.DVDRip.Vol5(19).avi
Donald.Duck.DVDRip.Vol5(20).avi
Donald.Duck.DVDRip.Vol5(22).avi
Donald.Duck.DVDRip.Vol5(23).avi
Donald.Duck.DVDRip.Vol5(24).avi
(CLick vào link, chờ 5 giây sau đó click vào SKIP AD để download)


Chủ đề tương tự: