Turbo Download Manager (Pro) v1.4

Yêu cầu A OS 1.5 trở lên
Tổng quan: TDM (Turbo Download Manager) là một trình quản lý Download có thể tăng tốc độ tải về của bạn lên đến 3x lần, rất tốt khi tăng tốc tải ứng dụng về trong các Android market.Nó làm việc như thế nào?


TDM sử dụng nhiều kết nối HTTP để tải về tập tin vào điện thoại của bạn. Bạn có thể kích hoạt việc đẩy nhanh tải về bằng cách tăng số lượng kết nối tối đa cho mỗi download và bạn có thể tối ưu hóa tốc độ tải về của bạn bằng cách thay đổi Kích thước bộ đệm trong phần" Settings ".


Nó làm tăng băng thông của tôi?


Hãy hiểu rằng tốc độ tải về của bạn luôn luôn bị giới hạn bởi nhà cung cấp dịch vụ internet của bạn, TDM sẽ không tăng băng thông của bạn nhưng sẽ cố gắng để tối đa hóa các kết nối tải về của bạn đến các máy chủ.


Queue / Pause / Resume


TDM cung cấp tính năng cho tạm dừng và khôi phục tải cũng như tải đồng thời. Tải lần trước có thể được tìm thấy trong tab History.


Tích hợp với trình duyệt của bạn


Bạn có thể sử dụng trình duyệt của bạn để tải về tập tin như bình thường. Khi một tập tin được phát hiện để tải về bạn có thể chọn "Turbo Download Manager" từ menu pop-up để bắt đầu tải về.


Turbo Trình duyệt web


Nếu tải của bạn không được phát hiện bởi TDM, bạn có thể sử dụng tính năng được xây dựng trong trình duyệt web Turbo để đảm bảo rằng tất cả các tải được xử lý đúng cách TDM. Trình duyệt Web Turbo nhỏ, gồm tính năng đánh dấu trang và nhiều cửa sổ / tab cũng như một số thiết lập hữu ích khác mà bạn có thể tìm thấy .


Sao chép và dán Url


Bạn cũng có thể bắt đầu tải về bằng cách sao chép và dán url trực tiếp vào TDM. Điều này rất hữu ích cho trình duyệt không cho phép phát hiện tập tin.


Không phải tất cả các máy chủ được hỗ trợ


Hầu hết các máy chủ cho phép nhiều kết nối tải về nhưng không phải tất cả.


Hỗ trợ các giao thức


Hiện nay chỉ có giao thức HTTP được hỗ trợ (chưa hỗ trợ tải HTTPS)
Hỗ trợ trình duyệt:
  1. Android stock browser
  2. Dolphin HD browser
  3. Miren browser
  4. UC Browser
  5. Boat browser(Chọn "Open")
Chủ đề tương tự: