Phiên bản: iLauncher v2.0.0.1 ($1.92)
Dung lượng: 912.121KB
Yêu cầu thiết bị: Android 2.1+

Đây là một ứng dụng màn hình ứng dụng theo kiểu iPhone. Kiểu launcher này làm điện thoại của bạn hoạt động giống như là 1 iPhone thực thụ


  • Cuộn nhẹ nhàng
  • icon được bo tròn góc và hiệu ứng bóng loáng
  • Nhấn giữ lên icon để di chuyển chúng vòng quanh vị trí theo ý bạn
  • Hỗ hỗ tuỳ chỉnh thanh dock-bar
  • Dễ dàng gỡ bỏ ứng dụng từ màn hình chính
  • Nhấn phím trở ngược để thoát khỏi chế độ chỉnh sửa
  • Tìm kiếm điểm sáng
Có gì mới?

v2.0
  • Giao diện được cải thiện lên tương tự iOS4
  • Sửa một số vấn đề về cài đặt tuỳ chỉnh những icon không hoạt động được
  • Sửa lỗi xung đột trong Spotlight Search

Hướng phát triển ứng dụng các phiên bản tiếp theo
v2.1
- Sẽ hỗ trợ nhóm icon theo thư mục

v2.2
- Phát triển màn hình khóa
iLauncher v2.0.0.1.apk

Chủ đề tương tự: