- Dự báo thời tiết hàng ngày
- Video thực tế của mưa, vẩn đục và tuyết
- Nhiều cảnh
- Thời tiết thế giới
- 50.000 + địa điểm trên toàn thế giới
- Tự động cập nhật dự báo
- Định vị (GPS Tìm kiếm)

Các tính năng phát triển
- Animated widget
- Sống hình nền
- Nhiều vị trí / thành phố
- Thời tiết cho vị trí GPS
- Nâng cao hiệu ứng video
- Nhà cung cấp dịch vụ thời tiết địa phương
- Skins
- Thay đổi giao diện người dùng
- Widget Clock Cập nhật sửa lỗi

Yêu cầu: Android OS 1,6 - 2,3Mediafire


Chủ đề tương tự: