Các công cụ duy nhất có thể sao lưu, phục hồi, ứng dụng một cách ổn định phần mềm và dữ liệu. Hỗ trợ đầy đủ ứng dụng hệ thống! Lên lịch backup. Có thể di chuyển các ứng dụng (hoặc dữ liệu ứng dụng qua lại thẻ SD


1.• Thêm tùy chỉnh cho một số lỗi trong HĐH Gingerbread - tập tin ZIP không sử dụng được.
2. • Cải thiện tốc độ zip nhanh hơn 20 lần.
3. • Cập nhật các bản dịch.
Current Version:3.9.0.1(Android Market)
Requires Android:1.0 and up

Size:2.2MB


Download

Mediafire
Filesonic


Chủ đề tương tự: