Fake-Call Me - Pro version

Thoát khỏi những tình huống khó xử bằng cách tạo 1 cuộc gọi giả, lập thời khóa biểu nhiều cuộc gọi liên tục để làm cho tình huống có vẻ khẩn cấp hơn.
Các chức năng chính:
- Tạo cuộc gọi giả.
- Chọn một số điện thoại trong danh bạ để tạo cuộc gọi giả.
- Tùy chọn chuông, rung, âm báo.
- Phát 1 đoạn âm thanh thu trước khi nhấn nút trả lời cuộc gọi.
- Tạo widget.
- Có thể lập thời khóa biểu các cuộc gọi giả để dùng như các nhắc nhở.


Link Market:

Link 4shared:


Chủ đề tương tự: