WP7 ZPlayer v2.05b: chương trình nghe nhạc dành cho hệ điều hành Android nhưng lại có giao diện giới chương trình nghe nhạc trên hệ điều hành Windows Phone 7.

Link: WP7ZPlayerv205b.apk
Pass download: droidviet.com

Chủ đề tương tự: