Cart2Go: cho phép người dùng mua sắm tại các website sử dụng mã nguồn Zen Cart, OS Commerce, và CRE Loaded ... Lưu ý website đó phải cài và hỗ trợ add on thì mới có thể truy cập bằng ứng dụng này.

Link: c21.apk


Chủ đề tương tự: