VPlayer (Unlocked) v0.9.1: chương trình nghe nhạc bản full có file unlock đó các bạn. Xem tất tần tạt các file video luôn Divx/Xvid, flv, rmvb, avi, mkv, wmv, mp4, 3gp...

What’s in this version:
1. Support dual-core(Tegra 2) devices(Atrix 4g, Xoom, Optimus X).
2. Allow user to choose between different audio and video engines.
3. You can send crash logs to help debug now.
4. Can remember the brightness.
5. Fix the crash bugs.
Link: v081.zip
Pass download: droidviet.com


Chủ đề tương tự: