Một phát hiện thú vị đã được thành viên JungleJiujitsu đăng tải trên diễn đàn XDA nói về việc ứng dụng NetTALK chạy trên hệ điều hành Android có thể cho phép người dùng thực hiện các cuộc gọi đi trên chiếc tablet Motorola Xoom thông qua cả mạng 3G và Wifi. Tuy nhiên vào thời điểm này thì ứng dụng vẫn chưa thể nhận được cuộc gọi người khác gọi đến.

Mặt dù vào thời điểm này cộng đồng vẫn chưa phát triển được khả năng gọi điện cho Xoom do chiếc tablet này không trang bị micro để gọi điện. Chúng ta phải trông chờ vào thời gian tới để có giải pháp nào thay thế, ví dụ như sử dụng tai nghe...

Link tải ứng dụng: com.nettalk-1.apk

Tham khảo: XDA


Chủ đề tương tự: