OfficeSuite Viewer v1.5.310 hỗ trợ hệ điều hành Android 1.5 đến 2.3 giúp cho người dùng có thể đọc và chỉnh các file DOC, DOCX, TXT, XLS, XLSX, CSV, PPT, PPTX, PPS, PPSX và PDF.

Link: o310.apk
Pass download: droidviet.com


Chủ đề tương tự: